Skoči na vsebino

Zapuščina družin iz Gaberij (PANG 700)

1819-1943; 0.1 tm (1š); arhivski popis

pregled prihodkov in izdatkov cerkve Sv. Martina v Gaberjah 1819-1820/ pogodbe 1869-1919/ notarske listine 1889/ pobotnice 1898/ premoženjskopravne zadeve 1871-1919/ rojstni in krstni list 1920/ spričevalo o cepljenju koz 1892/ dopisnica 1943

slovenščina, nemščina

Dostopnost