Skoči na vsebino

Ljudska univerza Ajdovščina (PANG 668)

1959-2019; 1.8 tm (18 škatel); arhivski popis

1945: Ljudska univerza Ajdovščina; 1959: Vojkova delavska univerza Ajdovščina, 1991: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – organizacijska enota Ljudska univerza  Ajdovščina

dokumentacija v zvezi z ustanovitvijo 1959-1973/ programi, poročila 1960-1999/ statistika 1959-1979/ statut, pravilniki 1963, 1980-1984/ zapisniki sej upravnih in strokovnih organov 1959-1991/ seznami slušateljev šol, tečajev 1962-1965/ zapisniki o izpitih 1963-1979 / matični listi 1974-1986/ osebni listi 1987-1994/ popisni listi 1995-2000

Dostopnost