Skoči na vsebino

Zbirka fotokopij arhivskega gradiva (PANG 645)

1531-2005; 4.2 tm (42 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1991. Dopolnjuje se z novimi prevzemi.

zapisniki bratovščine cerkve Blažene device Marije iz Podgore 1531-1595/ kronike in drugo gradivo župnij Ajdovščina, Budanje, Črniče, Erzelj, Kamnje, Kanal, Kromberk, Lozice, Planina, Podkraj, Podraga, Prvačina, Ravnica, Skrilje, Solkan, Tolmin, Vipava, Vrhpolje 1578-1980/ šolske kronike in drugo gradivo osnovnih šol v Bovcu, Braniku, Bukovici, na Colu, v Čezsoči, Gorenjem polju, Gorjanskem, na Gozdu, v Kostanjevici na Krasu, Kamnem, Lokavcu, na Planini, v Podragi, Renčah, Šempasu, Šmarjah, Šturjah, Tolminu, Voglarjih, Volčah, in na Blanči v Gorici, otroškega vrtca v Tolminu, glasbenih šol v Ajdovščini in Novi Gorici 1860-2001/ kronike ali drugi zapisi o zgodovini severnoprimorskih krajev, 1811-1980 /kmečki upor 1645-1713/ tolminski kmečki upor 1703-1745/ popis vojne škode na pomembnejših objektih za goriški sodni okraj po 1. svetovni vojni/ zapisniki županske zveze za vipavski sodni okraj 1912-1922/ sejni zapisniki Hranilnice in posojilnice Miren 1898-1900/ načrt popravila stavbe Hranilnice in posojilnice v Vipavi 1913/ kronika Slovenskega katoliškega in izobraževalnega društva v Kamnjah 1904-1921/ dnevniki in spominski zapisi primorskih vojakov v prvi in drugi svetovni vojni  spominski zapisi internirancev in zapisi pričevanj o dogodkih med drugo svetovno vojno/ spominski zapisi in drugi dokumenti o priključitvi Primorske in gradnji Nove Gorice 1947-1998/ opekarne na območju Nove Gorice 1897-1921/ parcelni vpisniki katastrskih občin Solkan in Pristava do 1965/ dokumenti o gledališču Slovenskega Primorja 1952-1954/ dokumenti o soški fronti 1914-1918/ seznam pokopanih vojakov na vojaškem pokopališču v Spodnji Branici 1918/ dokumenti o spomeniku baronu Andreju Čehovinu v Spodnji Branici 1896-1898/ gradivo okrajnih glavarstev Gorica in Postojna ter namestništva v Trstu v zvezi z delovanjem društev na severnem Primorskem 1850-1918/ dokumenti deželne vlade in deželnega namestništva v Trstu o šolstvu in otroških vrtcih 1869-1918/ gasilsko društvo Vipava 1887-1976/ čebelarski zapiski nadučitelja Janka Vodopivca iz Kamenj 1892-1940/ regulacijski načrt Bovca in Kostanjevice na Krasu 1921-1922/ pesem ob smrti Josipa Broza – Tita, s.d. (1980)/ maša v spomin bazoviškim žrtvam 1931/ gradivo o pomembnih posameznikih in gradivo, katerega ustvarjalci so ti posamezniki: Joža Lavrenčič, Ludvik Zorzut, Vinko Vodopivec, Josip Balič, Alojzij Res, Kristjan Bavdaž, Gabrijel Kumar, Janez Krhne, Franc Kodrič, Viktor Kos, Ivan Rob, Mihael Štrukelj, Zdravko Jelinčič, Fran Žgur, Janez Krhne, Marjan Konič, Alojz Filipič, Stanko Murovec, Edmund Čibej ter družine Ferjančič – Lasič, Marušič, Okretič – Tomažič, Doljak in družine iz Breginjskega kota 1803-2000/gostilničar na Sveti Gori Ivan Černe 1899-1944

Dostopnost