Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kanal (PANG 636)

1952-1961; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Kanal; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki in poročila vaških oz. osnovnih organizacij 1952-1959/ zapisniki masovnih zborovanj 1953/ poročila občinskega odbora 1953, 1958/ zapisniki sej občinskega odbora, komisij in odborov 1954-1961/ finančna poročila in plani 1956, 1958-1961/ volitve 1958-1959/ informativna poročila 1958-1959/ delovodnik 1961

Dostopnost