Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Dobrovo (PANG 635)

1952-1961; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Dobrovo; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Dobrovo; 1961: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1952-1960/ zapisniki sej krajevnih organizacij 1956-1961/ volitve 1953, 1958/ plani dela/ statistična poročila 1956-1960/ analize 1959-1960/ finančni plani in poročila 1957-1960/ informativna poročila 1958-1960

Dostopnost