Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Šempeter pri Gorici (PANG 634)

1953-1960; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Šempeter pri Gorici; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki in poročila sej občinskega odbora 1953-1956, raznih sekcij in komisij/ zapisniki in poročila vaških oz. krajevnih odborov 1953-1960/ resolucije 1953/ volitve 1957/ proslave in prireditve/ finančni plani in poročila 1955-1959/ razne ankete in analize

Dostopnost