Skoči na vsebino

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica (PANG 633)

1955-1990; 12.1 tm (121 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Solkan; 1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Nova Gorica; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1966: Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki terenskih odborov Osvobodilne fronte Nova Gorica in Solkan 1945-1952/ karakteristike/ navodila, obvestila/ zapisniki sej in poročila krajevnih odborov Socialistične zveze delovnega ljudstva 1955-1989/ zapisniki sekcij, komisij, odborov/ gradivo v zvezi z volitvami/ delovna poročila in plani/ statistična poročila in analize/ referati in govori/ delo društev/ delovodniki

Dostopnost