Skoči na vsebino

Dijaški dom Kobarid (PANG 623)

1948-1968; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1948: Dijaški dom Kobarid; Dijaški dom Andreja Manfrede Kobarid; 1968: priključitev Dijaškemu domu Tolmin

kronika 1949-1952/ zapisniki sestankov domskega kolektiva 1949-1953/ zapisniki sestankov vzgojiteljskega kolektiva 1963-1964/ zapisniki sej sveta dijaškega doma 1966-1967/ zapisniki sej sveta upravnega odbora 1960-1964/ seznam gojencev 1964-1965/ načrt vzgojnega dela 1963-1967/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1948-1954/ zapisniki redovalnih konferenc 1954-1968

Dostopnost