Skoči na vsebino

Zbirka gradiva o gradnji Nove Gorice (PANG 61)

1946-1978; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Zbirka je začela nastajati z zbiranjem gradiva za razstavo “Zgradili bomo Novo Gorico”, ki jo je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici pripravil leta 1988. Zaradi pogoste uporabe tega gradiva je bila leta 1996 oblikovana zbirka Gradnja Nove Gorice (PANG 61). Leta 2006 je bila preimenovana v Zbirko gradiva o gradnji Nove Gorice. V zbirki so večinoma kopije arhivskega gradiva iz različnih arhivov in muzejev, kopije gradiva imetnikov zasebnega arhivskega gradiva in kopije časopisnih člankov.

spisi/ fotografije/ načrti/ časopisni članki/

Zaradi pogoste uporabe tega gradiva so uporabnikom na voljo fotokopije fotografskih reprodukcij fotografij in člankov.

Dostopnost