Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Branik (PANG 607)

1952-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Branik; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Branik; 1955: ukinitev

zapisniki o poteku volitev v občinski odbor 1952-1953/ zapisniki konference 1953-1955/ zapisniki sej krajevnih odborov 1953-1955/ statistika članstva 1954/ statistična poročila 1953-1955/ seznami aktivistov 1953-1954/ delovodnik 1953-1955

Dostopnost