Skoči na vsebino

Zbirka filmov (PANG 584)

1945-1992; 111 filmskih kolutov (133 naslovov); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1982 ob pripravi podatkov za Publikacijo 2, prvi vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ko so bili popisani  dotlej prevzeti filmi. Dopolnjuje se z novimi prevzemi.

Filmski obzornik 1945-1962/ Filmske novosti 1948-1967/ amaterski dokumentarni in igrani filmi filmskega krožka Osnovne šole Solkan 1974-1981/ izobraževalni filmi o poklicih 1965-1970/igrani in reklamni filmi Kino podjetja Nova Gorica 1983-1992/odkritje plošče Tehnika Krn in pohod Tehnika Krn 1977/mladinska delovna akcija Posočje 1978/štafeta mladosti Tolmin 1977/pustovanje v Tolminu in Čiginju 1971-1974/otvoritev šolskega centra v Tolminu 1978/ potres v Posočju 1976/lovska družina Tolmin 1977/odprtje tovarne Iskra v Tolminu 1978/posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977/izobraževalni film o električni energiji 1968

slovenščina, srbohrvaščina

Filme na podlagi pogodbe o depozitu hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu republike Slovenije. Izbrani filmi so presneti na videokasete (PANG 713 – Zbirka videokaset, serija A) in/ali zgoščenke (PANG 943 – Zbirka zgoščenk, serija A).

Dostopnost