Skoči na vsebino

Zbirka fotografij (PANG 583)

1890-2005; 10065 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1978, ko so bile urejene in popisane tedaj v arhivu obstoječe fotografije. V zbirki so originalne fotografije in reprodukcije.

posamezne fotografije in albumi; originali in reprodukcije

prva svetovna vojna in soška fronta 1914-1918/ motivi različnih severnoprimorskih krajev, fotografije dogodkov, društev, šol in šolarjev, vojaštva, itd. iz časa pred 2. svetovno vojno/ zborovanje v Braniku 1943/ zborovanje med Spodnjo in Zgornjo Branico 1944/ zborovanje med Branico in Šmarjami 1944/ imenovanje prve slovenske vlade v Ajdovščini 1945 /manifestacije v osvobojeni Gorici 1945/ manifestacije za priključitev Primorske v Gorici in okolici 1946/ demonstracije proti zavezniški vojaški upravi v Gorici 1946/ državna meja z Italijo v Rožni dolini ok. 1947 in Mirnu ok. 1970/ gradnja Nove Gorice 1947-1948/ zborovanje na Okroglici 1953/gradnje v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici pred letom 1970/ prenos Marijine podobe na Sv. Goro 1921,1922, 1951/ zborovanje na Okroglici 1953/ proslava 25. obletnice vstaje na Primorskem 1968/ Tito na Goriškem 1958-1961/ portret Josipa Broza Tita 1959/ motivi različnih severnoprimorskih krajev in dogodkov po 2. svetovni vojni/ razna podjetja na Goriškem, Tolminskem in Ajdovskem okrog 1950-1977/ šole in dijaški domovi 1946-1985/ sabotinska cesta 1977/ mladinske delovne akcije Kožbana 1976 in Kras 1980/ letalski posnetek Nove Gorice z okolico 1989/ potres v Posočju 1998/ plaz Stože v Logu pod Mangartom 2000/ spopad z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Rožna dolina 1991/ vojaška gimnazija Franc Rozman Stane v Ljubljani 1972-1973/ proslava 35. obletnice priključitve Primorske Jugoslaviji v Komnu 1978/ italijanske delovne brigade v Etiopiji 1935-1941/ pomembni posamezniki: Alojz Gradnik, Vladimir Hmeljak, Alojzij Novak, France Gorkič, Pavel Plesničar, Tone Požar, Frančišek Borgia Sedej, Ivan Rob, Mihael Štrukelj, Franc Premrl

Dostopnost