Skoči na vsebino

Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin, Nova Gorica (PANG 553)

1968-1990; 2.0 tm (17 škatel, 5 fasciklov, 1 knjiga); prevzemni seznam

1968: Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin; 1990: ukinitev

zapisniki sej sveta, njegovih organov in komisij/ spisi in pripadajoči delovodniki

Dostopnost