Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin, Nova Gorica (PANG 553)

1968-1985; 1.7 tm (17š); prevzemni seznam

1968: Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin; 1990: ukinitev

zapisniki sej sveta, njegovih organov in komisij/ spisi in pripadajoči delovodniki