Skoči na vsebino

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina (PANG 552)

1955-1990 2.9 tm (28š 2k); arhivski popis

1955: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1966: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej organov občinskega odbora 1955-1967/ popisi članov 1965/ finančna poročila 1963-1966/ volitve 1963-1967, 1974-1975, 1978/ praznovanja 1965-1969/ zapisniki sej občinske konference 1967-1983/ zapisniki sej izvršnega odbora 1967-1972/ statistična poročila 1968-1970/ finančna poročila 1968-1972, 1981/ spisi 1980-1990

Dostopnost