Skoči na vsebino

Ljudska univerza Nova Gorica (PANG 546)

1959-1986; 1.9 tm (19 š); prevzemni seznam

1949: Ljudska univerza Solkan, Ljudska univerza Šempeter pri Gorici; 1959: Okrajna delavska univerza Jože Srebrnič Nova Gorica; 1960: Zavod za izobraževanje in organizacijo dela Gorica; Delavska univerza Nova Gorica; 1992: Ljudska univerza Nova Gorica

spisi 1959-1980/ delovodniki 1961-1980/ zaključni računi 1961-1979/ programi dela, poročila, pravila, pogodbe 1961-1980/ knjige potrdil o uspešno končanih tečajih 1966-1982/ zapisniki sej zbora delavcev in sej sveta 1961-1981/ poslovna poročila 1960-1979/ odločbe o ustanovitvi, spremembe in vpisi v register 1959-1981

Dostopnost