Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Kmetijsko-gospodarska šola Vipava (PANG 507)

1957-1959; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1957: Kmetijsko-gospodarska šola Vipava; 1959: ukinitev

vpisnice 1957-1959/ dnevnik 1957-1958/ urnik 1958/ učni načrt praktičnega dela 1958/ proračun 1958