Skoči na vsebino

Dijaški dom Tolmin (PANG 505)

1929-2001; 3.5 tm (35 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1919: Konvikt Francesco Scodnik Tolmin, Convitto Francesco Scodnik Tolmino; 1945: Dijaški dom Tolmin; 1952: Dijaški dom Petra Skalarja Tolmin; 1969: Dom šolske mladine Petra Skalarja Tolmin; 1979: Dom učencev Svetozar Marković Tolmin

blagajniška knjiga 1933/ zapisniki upravnega sveta doma 1935-1943/ osebni listi gojencev 1962-1981/ dnevniki dela 1977-1981/ letni načrti dela 1971-1981/ domsko letno poročilo 1974-1981/ zapisniki vzgojiteljskega zbora 1970-1981/ zapisniki in programi dela osnovne organizacije Zveze socialistične mladine 1978-1980/ interesne dejavnosti 1976-1979/ zapisniki zbora učencev 1969-1980/ delovodniki 1974-1984/ zaključni računi s prilogami 1957-1968/ fotografije 1929-1977

slovenščina, italijanščina

Dostopnost