Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec (PANG 496)

1945-1986; 0.8 tm (8 škatel); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Bovec; 1953: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej 1951-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1951-1961/ poročila društev 1957/ volitve 1957-1961/ spisi 1951-1961/ delovodniki 1954-1959/ gradivo Krajevnega odbora Osvobodilne fronte Bovec in Krajevnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec 1945-1951, 1962, 1976-1986/ fotografije/ gradivo Krajevnega odbora Slovensko-italijanske protifašistične zveze Log pod Managrtom 1946/

Dostopnost