Skoči na vsebino

Lukežič Alojz (PANG 493)

1910-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Alojz Lukežič, zidarski mojster iz Renč, poverjenik za zavarovalne posle »Vzajemne zavarovalnice proti požarnim škodam in poškodbi cerkvenih zvonov« v Renčah in okolici

spričevalo mestne šole za odrasle moške, Trst 1913/ zavarovalne ponudbe 1910/ inventar pohištva, posode in kuhinjske opreme 1913/ dnevnik 1920-1931/ stavbne pogodbe med naročnikom in zidarskim mojstrom 1927/ inventar blagajne, glavna knjiga 1927-1928/ plačilne pole 1928/ odpustnice 1930/ ugotovitve in cenitve vojne škode na zemljiških parcelah davčne občine Renče in Bukovica

italijanščina, slovenščina

Dostopnost