Skoči na vsebino

Zbirka pečatnikov (PANG 491)

cca. 1850-2010; 400 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1994, ko so bili popisani dotlej evidentirani pečatniki in narejeni njihovi odtisi.

pečatniki gospodarskih organizacij, zvez, zadrug, zavodov/ pečatniki upravnih organov in njihovih oddelkov, sekretariatov komitejev ipd./ pečatniki sodnih organov/ pečatniki društev in združenj/ pečatniki političnih strank in družbenopolitičnih organizacij/ štampiljke dijaških domov, šol in vzgojnih centrov

Dostopnost