Skoči na vsebino

Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina (PANG 49)

1948-1998; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1948: Glasbena šola Ajdovščina; 1949-1951: v proračunskem sklopu Glasbene šole Šempeter; 1973: Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

zapisniki učiteljskega zbora 1972-1981/ zapisniki sej delovne skupnosti 1970-1981/ programi dela 1967-1998/ statistična poročila 1962-1994/ prijave, vpisi, katalogi 1956-1985/ zapisniki letnih izpitov 1972-1975/ priznanja, pohvale 1962-1996/ nastopi 1971-1985/ pravilniki, statuti, samoupravni akti 1971-1982/ zaključni računi 1964-1985/ blagajniška knjiga 1955/ zapisnik o popisu in cenitvi nepremičnin in inventarja 1959/ dokumentacija o pihalnem orkestru 1960-1974/ dokumentacija glasbene mladine Ajdovščina 1977-1981/ dokumnetacija v zvezi z registracijo 1962-1991/ letna poročila 1981-1994/

Dostopnost