Skoči na vsebino

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin (PANG 486)

1945-1955; 4.2 tm (41š 4k); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (tudi Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Tolmin); 1952: Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in gradivo okrajne konference/ zapisniki sej okrajnega komiteja, osnovnih organizacij, množičnih organizacij/ plani, analize, ocene, poročila/ seznami članov in karakteristike/ pritožbe, prošnje, izjave/ različni referati/ finančni plani in poročila, plačilne liste/ statistika/ okrožnice, spisi/ gradivo komisij, sekcij, odborov/ resolucije/ referati/ delovodniki z indeksi

Dostopnost