Skoči na vsebino

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica (PANG 485)

1947-1962; 15.0 tm (148š 21k); arhivski popis

1947: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Gorica; 1952: Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki in gradivo okrajne konference/ zapisniki sej okrajnega komiteja, osnovnih organizacij/ plani, analize, ocene, poročila/ statistika/ okrožnice, spisi/ gradivo komisij, sekcij, odborov/ resolucije/ referati/ delovodniki z indeksi

Dostopnost