Skoči na vsebino

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Kobarid (PANG 481)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Kobarid; 1947: ukinitev

zapisniki sej in poročila 1945-1947/ poročila in zapisniki sej osnovnih organizacij 1945-1947/ zapisniki in poročila Okrajnega komiteja Zveze komunistične mladine Kobarid in Okrajnega odbora Zveze mladine Julijske krajine Kobarid 1945/ zapisniki agitacijsko propagandne komisije 1946-1947/ delovodnik 1946-1947

Dostopnost