Skoči na vsebino

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Grgar (PANG 480)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Grgar; 1947: ukinitev

zapisniki sej 1946-1947/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1946-1947/ finančna poročila 1946/ poročila okrajnega komiteja 1946/ okrožnice, spisi 1946-1947

Dostopnost