Skoči na vsebino

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempeter, Šempeter pri Gorici (PANG 475)

1948-1959; 1.0 tm (10š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Št. Peter; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki sej osnovnih organizacij 1949-1959/ zapisniki sej občinskega komiteja 1952-1959/ spisi raznih komisij 1958-1959/ delovodnik 1958-1959/ karakteristike, življenjepisi

Dostopnost