Skoči na vsebino

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Vipava (PANG 472)

1947-1959; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Vipava; Krajevni biro Komunistične partije Slovenije; Krajevni komite Komunistične partije Slovenije; 1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Vipava; 1959: ukinitev

okrožnice, spisi 1947/ zapisniki krajevne celice, osnovnih organizacij 1948-1959/ spisi 1950-1959/ delovodniki 1950-1957

Dostopnost