Skoči na vsebino

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin (PANG 470)

1946-1988; 8.8 tm (87š 2k); prevzemni seznam

1945: Mestni komite Komunistične partije Tolmin; 1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Tolmin; Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sej mestnega komiteja 1946-1951/ spisi mestnega komiteja 1948- 1951/ zapisniki sej občinskega komiteja 1952-1986/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1946-1986/ gradivo komisij, aktivov in drugih organov 1959-1986/ delovodniki 1948-1986/ gradivo občinske politične šole 1983-1988

Dostopnost