Skoči na vsebino

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica (PANG 469)

1945-1991; 23.1 tm (189 škatel, 39 fasciklov, 1 kartonska škatla, 2 zvezka, 11 albumov fotografij, 8 knjig); prevzemni seznam

1945: Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Solkan, Mestni komite Komunistične partije Slovenije Solkan; 1953: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki Zveze komunistične mladine Julijske krajine, grupa Solkan 1945-1948/ zapisniki krajevnih celic, osnovnih organizacij, sej občinskih konferenc 1946-1988/ spisi 1946-1985/ gradivo raznih komisij, aktivov in drugih organov 1959-1985/ delovodniki 1947-1985/ fotografije

slovenščina, italijanščina

Dostopnost