Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kobarid (PANG 440)

1953-1961; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1953-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1953-1961/ statistični podatki 1960/ zapisniki sej komisij 1960-1961/ prošnje, predlogi, pritožbe 1960-1961/ informativna poročila 1960-1961/ spisi 1953-1961/ delovodniki 1958-1961

Dostopnost