Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči (PANG 438)

1945-1960; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Most na Soči; 1953: Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči; 1955: ukinitev

gradivo krajevne organizacije Osvobodilne fronte oz. Socialistične zveze delovnega ljudstva Sv. Lucija oz. Most na Soči 1945-1952, 1955/ zapisniki sej občinskega odbora 1952-1954/ volitve 1952/ članstvo 1954/ zapisniki in poročila krajevnih odborov 1952-1955/ delovodnik 1953-1955

Dostopnost