Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Grahovo, Grahovo ob Bači (PANG 434)

1952-1955; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Grahovo; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Grahovo; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora, vaških organizacij/ razna poročila/ spisi

Dostopnost