Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tribuša, Dolenja Trebuša (PANG 431)

1951-1953; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Tribuša; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tribuša; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora/ razni seznami o pomoči vojnim sirotam/ spisi

Dostopnost