Skoči na vsebino

Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin (PANG 424)

1945-1955; 0.8 tm (8š); arhivski popis, prevzemni seznam

1944: Okrajni odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1945: Okrajni odbor Slovensko-italijanske protifašistične zveze Tolmin; 1947: Okrajni odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1953: Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki sej, poročila 1950-1955/ resolucije 1945-1948/ volitve 1949/ seznami članov, karakteristike, življenjepisi 1946-1947/ uprava socialnega fonda 1953/ spisi 1952-1954/ spisi mestnega odbora Slovensko-italijanske antifašistične unije Tolmin 1946

Dostopnost