Skoči na vsebino

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin (PANG 423)

1953-1990; 9.2 tm (92š 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sestankov občinskega odbora, odborov osnovnih organizacij in komisij 1952-1961/ poročila društev 1954, 1956/ volitve 1953-1961/ gradivo krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin 1953-1979/ spisi 1953-1990/ fotografije

Dostopnost