Skoči na vsebino

Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva severnoprimorskih občin (PANG 422)

1977-1990; 1.5 tm (15š); prevzemni seznam

1973: Medobčinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva severnoprimorskih občin, sedež v Novi Gorici; 1977: sedež v Tolminu; 1983: sedež v Novi Gorici; 1990: ukinitev

spisi po klasifikacijskih znakih z delovodniki 1977-1982/ zapisniki sej predsedstva 1983- 1989/ regijski posveti 1983-1990/ imenovanja 1983-1988/ praznovanja, tekmovanja 1983-1990/ seje odborov 1983-1989/ poslovnik 1987/ volitve 1990

Dostopnost