Skoči na vsebino

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Renče (PANG 421)

1946-1985; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Renče; 1945: Krajevni odbor Slovensko-italijanske protifašistične zveze Renče; 1952: Vaški odbor Osvobodilne fronte Renče; 1953: Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Renče

zapisniki sej krajevnega odbora 1946/ politično in organizacijsko poročilo, poročila po sektorjih krajevnega odbora 1946/ navodila, obvestila Okrajnega odbora Slovensko-italijanske antifašistične unije Miren 1946/ organiziranje prostovoljnega dela 1946/ gradivo v zvezi s šolami, domovi, Dijaško matico in učnim kadrom 1946/ karakteristike, seznami članov, potne dovolilnice za potovanje v Jugoslavijo 1946/ pomoč političnim kaznjencem, komemoracije, prekop borcev 1946/ nabiralna akcija za socialne ustanove 1947/ gradivo socialnega fonda 1948/ gradnja zadružnega doma 1948-1949/ tekmovanja, praznovanja, volitve 1949, 1951/ zapisniki vaškega odbora Osvobodilne fronte 1951-1952/ socialna sestava prebivalcev kraja 1953-1959/ anketa za Goriški zbornik 1959

Dostopnost