Skoči na vsebino

Malik Mihael (PANG 351)

1901-1964; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Mihael Malik (1871 – 1941), trgovec v Ajdovščini

knjige uslužbencev 1901-1949/ dnevniki 1926-1929, 1941-1948/ računske knjige 1935-1941, 1941-1951/ izpiski dolžnikov 1936-1938, 1943/ prijave vojne škode 1944-1946/ mesečna poročila trgovskega obrata 1947-1948/ mlečna knjiga 1949-1965/ spisi 1940-1964

italijanščina, slovenščina

Dostopnost