Skoči na vsebino

Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Gorica, Nova Gorica (PANG 319)

1946-1965; 6.5 tm (65š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Osvobodilne fronte za Goriško, Solkan, Nova Gorica; 1953: Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Gorica, Nova Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki tekmovalne komisije za priključitev Primorske 1946-1949/ zapisniki terenskih, vaških, krajevnih odborov in okrajnega odbora Osvobodilne fronte 1947-1952/ karakteristike članov/ resolucije 1947-1949/ zapisniki sej občinskih odborov in njihovih sekretariatov ter sej predsedstva, odborov, komisij in svetov okrajnega odbora 1952-1962/ programi dela, proslav, tekmovanj/ spisi finančnega poslovanja/ gradivo socialnega fonda 1947-1951/ podatki o duhovnikih, članih Osvobodilne fronte 1953/ podatki o društvih, ukinjenih v letih 1920-1943/ gradivo Prešernove družbe 1953-1955/ gradivo Centralnega odbora za proslavo desetletnice ustanovitve primorskih brigad na Okroglici 1953/ gradivo o gradnji kulturnega doma za Slovensko Primorje 1951-1957/ gradivo Okrajnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper, ki se nanaša na območje bivšega okraja Gorica 1963-1965/ spisovne evidence

Dostopnost