Skoči na vsebino

Mestni komite Komunistične partije Slovenije Tolmin (PANG 317)

1949-1951; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Mestni komite Komunistične partije Slovenije Tolmin; 1952: ukinitev

zapisniki mestne in osnovnih partijskih organizacij 1949-1951/ kandidatne liste za posamezne organe 1950/ plani, sklepi 1951/ poročila partijskih grup 1950-1951/ seznami članstva, karakteristike 1950-1951/ navodila in obvestila iz okrajnega komiteja 1950-1951/ korespondenca s krajevnimi ljudskimi odbori, osnovnimi partijskimi organizacijami in z okrajnim komitejem 1949-1951

Dostopnost