Skoči na vsebino

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Kanalsko (PANG 316)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Kanalsko; 1947: ukinitev

okrožnice 1945/ dopisi in zapisniki osnovnih partijskih organizacij 1946/ zapisniki sej in poročila okrajnega komiteja 1947/ obračuni članarine 1945-1947/ popis članstva, karakteristike 1945-1947

Dostopnost