Skoči na vsebino

Varia- zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin (PANG 281)

1869-2012; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

osebni dokumenti Ivana Gaberščka, delavca na železnici 1908-1927/ vabilo političnega društva Edinost 1924/ izjava društva slovenskih književnikov 1954/ mnenje prof. dr. Rada Bednarika za Angela Forčiča 1966/ vabilo na svetovni evharistični kongres na Dunaju, Gorica 1912/ zapis ob prvi obletnicismrti Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Lojzeta Valenčiča, Bazovica 1931/ dnevnik Vinka Ferjančiča iz Sardinije 1943,1944/ rodovnik Simona Gregorčiča/  prošnja Ane Gabrščik  iz Kobarida za znižano plačilo davka 1869/ popis dajatev in delovnih obveznosti  v župniji Št Vid za leta 1871-1880/ razglednica poslana Alfonzu Čuku v Rim, Bilje 1937/ arhivsko gradivo družin Colja, Bidovec, Tomažič, Vuk 1930-2012/ šolsko spričevalo 1926/27, šolsko zaključno spričevalo 1927, izpiski iz matičnih knjig župnije Dornberk 1948, 1951 – Golja Gabrijela (roj. 13.3.1913), hči učitelja Franca Golja (1876-1952) v Zaloščah/ dnevnik iz prve svetovne vojne (avtor neznan) 1915-1918/ zapisniki sej KS Dolga Poljana, sej sveta KS Dolga Poljana, sej zbora KS Dolga Poljana in raznih odborov 1979-1992/ samoupravni sporazum o temeljih plana KS Dolga Poljana za obdobje 1986-1990/ zapisi o popravilu poti proti Budanjam, adaptaciji pokopališča in stroških telefona za Dolgo Poljano/ zapisi o vremenu in o dogodkih iz osebnega in družbenega življenja doma in po svetu 12. 12. 1979 – 4. 5. 1980, za leto 1985/ razne beležke/ fotografija (družba na pogostitvi)/ Družina Ličen (Rihemberk št. 92, sedaj Branik št. 205) 1942-1970/ Vpisna knjiga obiskovalcev Mangarta 1947-1951/ 

slovenščina, italijanščina

Dostopnost