Skoči na vsebino

Pedagoški tečaj učiteljišča Tolmin (PANG 261)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Državno slovensko učiteljišče v Tolminu, I. učiteljski tečaj; 1946: Nadaljevalni tečaj B pomožnega učiteljstva Julijske krajine v Ljubljani

dnevniki in redovalnice I. tečaja 1946-1946/ dnevnik in redovalnica nadaljevalnega tečaja B v Ljubljani 1946/ prijave slušateljev 1946/ seznami in karakteristike 1946/ učni načrti 1946/ zapisniki sej 1946/ izpitna vprašanja tečaja B 1946/ dnevnik in redovalnica tečaja v Tolminu 1946/ zapisniki predavateljskega zbora, seznam predavateljev, nadomeščanje odsotnosti 1946/ urniki 1946

Dostopnost