Skoči na vsebino

Vajenska šola oblačilne stroke Vrhpolje (PANG 259)

1948-1968; 2.9 tm (29š 1k); arhivski popis

1947: oddelek Splošne strokovne šole v Idriji; 1950: Šola za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Šole za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje; 1953: Vajenska šola oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Vajenske šole oblačilne stroke Vrhpolje, 1964: ukinitev

šolska kronika 1960-1963/ dnevniki šolskega dela 1948-1963/ glavne vpisnice 1949-1964/ šolska matica 1948-1952/ učne pogodbe 1951-1962/ personalne zadeve 1949-1963/ statistika, zaključni računi, spisi, spisovne evidence, likvidacija 1964-1968

Dostopnost