Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Ekspozitura tolminskega učiteljišča v Portorožu (PANG 251)

1947-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Ekspozitura tolminskega učiteljišča v Portorožu; 1947: Učiteljišče v Portorožu

dnevnik/ spričevala/ izjave učiteljev, da so pripravljeni poučevati na svobodnem tržaškem ozemlju/ življenjepisi/ diplome