Skoči na vsebino

Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Kostanjevica na Krasu (PANG 1057)

1955-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

?: Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Kostanjevica na Krasu; 1989: ukinitev

delovodnik 1971-1987/zapisniki sej koordinacijskih konferenc, kadrovskega odbora, predsedstva s prilogami/ blagajniška knjiga 1955-1987

Dostopnost