Skoči na vsebino

Center za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava (PANG 1052)

1965-2009; 2.0 tm (20š); arhivski popis

31.5.1965: Vzgojni zavod

Programi dela in letni delovni načrti (1970-1998)/ zapisniki sej strokovnih organov in organov upravljanja 1966-1992/ statut, pravilniki in samoupravni sporazumi 965-1988/ organizacijska poročila 1965-1992/ lastni tiski in glasila 1975-2009/ spisovne evidence 1965-1998/ izdelki otrok 1998-2007/ primerki šolskih dnevnikov in imenikov 1967-1988/ gradivo sindikalne organizacije 1973-1988

Dostopnost