Skoči na vsebino

Nemec Rafael (PANG 1046)

1918-2013; 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

Rafael Nemec (1914 Vrtojba – 1993 Šempeter pri Gorici, pokopan v Vrtojbi) akademski slikar in restavrator

osebni dokumenti 1923-1994/ spričevala, diplome, licence 1923-1974/ zahvale, priznanja  1969-1985/ življenjepis, spomini in drugi zapisi/ gradivo o umetniški, restavratorski, pedagoški in družbenopolitični dejavnosti, 1947-1993/ dnevnik 1963/ korespondenca 1935-1991/ zapisi o »Sardincih« 1943-1990/ risbe, osnutki, skice/ časopisni članki 1948-1993/  fotografije/  publikacije 1955-1997/ plakati

slovenščina, italijanščina

Del gradiva je v Pokrajinskem arhivu v Kopru: SI PAK KP 349 Zbirka dokumentov prekomorskih brigad, enota Sardinci

Dostopnost