Skoči na vsebino

Laharnar Ludvik (PANG 1032)

1926-1996; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Ludvik Laharnar (1912 Prapetno brdo  – 1987) politični in družbeni delavec

osebni dokumenti/ spričevala 1926, 1950-1956/ gradivo o službeni in družbenopolitični dejavnosti Ludvika Laharnarja 1945-1987/  korespondenca 1945-1979/ Spomini Rozalije Laharnar rojene Velikajna 1996

Dostopnost