Skoči na vsebino

Stres Zofija (PANG 1029)

1944-1998; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zofija Stres r. Bavčar (rojena 1926 v Selu na Vipavskem, živi v Novi Gorici ) vzgojiteljica

osebni dokumenti 1997-1998/ spominski zapisi, seznami in gradivo s srečanj zapornikov, internirancev, izgnancev/ seznami borcev  in vojaških invalidov na območju občine Nova Gorica/ gradivo za publikacijo o taborišču Auschwitz/ korespondenca 1944/ razglednice/ fotografije/ tiski

Dostopnost